« Úvod | P O Z V Á N K A »

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ A MY S NÍM

NABÍDKA  NAŠEHO  ZÁJMOVÉHO  ÚTVARU


Zájemci o činnost v tomto kroužku získají vědomostní základy v oborech: fyzika, elektrotechnika, elektronika a radiotechnika, praktické dovednosti při zpracování různých materiálů, naučí se “myslet elektricky“ a také se něco dozvědí o amatérském rádiovém vysílání. Určen je pro chlapce i dívky ve věku 6 - 18 let. Současně smí v kroužku pracovat maximálně 10 žáků.


Cílem snažení je, aby se žáci naučili rozpoznávat elektronické součástky, naučili se pájet, sestavovat jednoduché obvody, ať už ze stavebnic, nových či recyklovaných součástek, zpracovat technickou dokumentaci ke svému výrobku a naučit se svůj výrobek správně a bezpečně používat..Naučíme se též pracovat s běžnými dílenskými nástroji a elektrickým nářadím jako je pájka, vrtačka apod. Výrobky, které používají děti samostatně jsou z důvodu bezpečnosti napájeny z baterií, ale pod dozorem v prostorách kroužku je mohou odzkoušet na regulovatelných zdrojích bezpečného napětí.


Popovídáme si něco o historických objevech a slavných i neslavných  pokusech známých i neznámých fyziků, dozvíme se o principech funkce jednotlivých součástí a naučíme se používat měřící přístroje. Všichni budou samozřejmě seznámeni s bezpečností práce .


Členové kroužku si mohou ověřit své vědomosti a dovednosti v okresních a krajských kolech, popřípadě v republikovém finále soutěže mladých elektroniků, jak již někteří odchovanci opakovaně dokázali. Soutěžící jsou zařazeni do tří kategorií, takže ani ti nejmenší školáci se nemusejí nechat zahanbit..Jako odměny jsou diplomy a drobné dárky.


Dále se členové tohoto zájmového útvaru, a nejen oni, mohou zúčastnit tradičního Radiového Orientačního Běhu, pořádaného naším kroužkem každoročně v červnu.


OK1OCL je mezinárodní volací znak dětské kolektivní stanice, registrovaný u Českého telekomunikačního úřadu, stejně jako další tuzemské radioamatérské stanice jednotlivců i kolektivů. Držitelé takovéto povolovací listiny, tedy všichni  koncesovaní radioamatéři, pak mohou přechovávat, sami si zhotovit či upravit a provozovat zařízení, umožňující komunikaci v tzv. radioamatérských pásmech, které už od elektrotechnického pravěku mají amatéři přiděleny ke sportovní činnosti, technickému sebevzdělávání a studiu“.


V tomto školním roce bude obnoveno vysílání na radioamatérských pásmech z budovy ZUŠ, kde ZÚ Rádio OK1OCL sídlí, děti naučí komunikovat s jinými stanicemi na pásmu a ti, kteří projeví zájem, se mohou začít připravovat k získání vlastního povolení. Mají možnost se učit samostatně a jít před komisí Českého telekomunikačního úřadu., nebo lépe, přihlásit se do kurzu pro operátory se kterým spolupracujeme a svoji šanci na úspěch zvýšit. 


Součástí činnosti zájmového útvaru je spolupráce s jinými kolektivními stanicemi a je tu mj. i možnost se zúčastnit vysílání z radioamatérského hradu Doubravka v Teplicích a třeba rozdat ostatním stanicím cenné body do diplomu “Hrady a Zámky ČR“. Máme v úmyslu uspořádat dvoudenní výlet s přespáním na hradě a prohlédnout si nejen komplex samotný, ale seznámit se s dalšími radioamatéry. Podle zájmu žáků lze zorganizovat či zúčastnit se dalších akcí.

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se